Lista Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

4 listopada 2018

Klienci, którzy planują zaciągnąć pożyczkę prywatną, często mają obawy, że upatrzona przez nich instytucja jest w rzeczywistości fikcyjną firmą-krzak. Konsekwencje nawiązania współpracy z takim podmiotem mogą przecież słono kosztować. Na pomoc przychodzi Komisja Nadzoru Finansowego, udostępniając swoją Listę Ostrzeżeń Publicznych.

Obawy przed wpadnięciem w sidła firmy działającej poza prawem sprawiają, że wiele osób boi się wnioskować o jakiekolwiek kredyty i pożyczki prywatne. Właśnie dla takich osób Komisja Nadzoru Finansowego stworzyła oficjalną i ogólnodostępną Listę Ostrzeżeń Publicznych. Widnieją na niej firmy i podmioty, wobec których toczą się postępowania w prokuraturze. Odwiedzając stronę KNF, w szybki sposób można sprawdzić, czy instytucja, z którą zamierzamy podjąć współpracę nie ma przypadkiem dużo do ukrycia. Jeśli natomiast jej tam nie znajdziemy, istnieją duże szanse, że mamy do czynienia z uczciwym pożyczkodawcą.

Informacje na Liście Ostrzeżeń Publicznych

Lista Ostrzeżeń Publicznych informuje przede wszystkim o podejrzeniach przestępstwa wobec instytucji finansowych. Znajdziemy na niej ponadto wzmianki na temat samego aktu oskarżenia, a także etapu, na którym toczy się postępowanie.

Nie tylko banki i firmy udzielające pożyczek prywatnych

Komisja Nadzoru Finansowego kontroluje nie tylko banki. W obszarze jej zainteresowań znajdują się również zakłady ubezpieczeniowe, instytucje dokonujące inwestycji, a także firmy udzielające pożyczek prywatnych. Nieco więcej trudności przysparza weryfikacja działalności podmiotów niezarejestrowanych – w takich przypadkach KNF ma prawo przeprowadzić kontrolę i czynności wyjaśniające.

Lista Ostrzeżeń Publicznych stanowi więc de facto zestawienie podmiotów prowadzących działalność o charakterze finansowym, podejrzewanych o szkodzenie klientom i łamanie polskiego prawa. Przykładami takich działań mogą być kradzież danych i oszustwa finansowe – w tym wyłudzenie pieniędzy, działalność bez odpowiednich zezwoleń, niedotrzymywanie warunków umów.

Źródła informacji Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego tworzy Listę Ostrzeżeń Publicznych, biorąc pod uwagę zgłoszenia pokrzywdzonych – osób, instytucji i firm, a także mediów. Każdy przypadek poddaje własnej analizie, a jeśli utwierdzi się w podejrzeniach, że dana instytucja łamie prawa, zgłasza sprawę do prokuratury.

Poszukujesz bezpiecznego dofinansowania dla firm? Sprawdź ofertę pożyczek inwestycyjnych, pożyczek na oddłużanie i finansowania startupów w CFH.

Najnowsze wpisy

Oddłużanie – nie ma rzeczy niemożliwych

22 lutego 2019

Problem mniejszych opóźnień w spłatach zobowiązań finansowych dotyczy niemal wszystkich. Prawie każdemu chociaż raz w życiu zdarzyło się nie opłacić raty czy faktury w odpowiednim terminie. Prawdziwe kłopoty rozpoczynają się

Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

15 lutego 2019

Fundusz sekurytyzacyjny to rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych ma na celu inwestowanie w wierzytelności. Sekurytyzacja znajduje zastosowanie w firmach i przedsiębiorstwach, które w zamian za aktywa,