Przedawnienia długów – zmiany wprowadzone w 2018 roku

11 stycznia 2019

9 lipca 2018 roku weszły w życie nowe zasady przedawniania długów. Od tego momentu podstawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat, a nie jak wcześniej aż 10 lat. Natomiast bez zmian pozostały roszczenia o świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które ulegają przedawnieniu po 3 latach.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy przedawnienie po 6 latach dotyczy również roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu i roszczeń wynikających z ugody zawartej przed sądem bądź mediatorem. W przypadku, gdy roszczenie ma charakter świadczenia okresowego należnego w przyszłości, przedawnia się ono już po upływie 3 lat.

Zmiany w ustalaniu terminu przedawnienia

Zmiany wprowadzone 9 lipca minionego roku ustanowiły, że dokładny termin przedawnienia przypada wraz z końcem roku kalendarzowego, jednak ta zasada nie dotyczy przedawnień krótszych niż 2 lata – np. roszczeń o usunięcie wad lub wymiany na rzecz bez wad. Dla przykładu: W sytuacji, kiedy wymaganie standardowego roszczenia rozpoczęło się 29 kwietnia 2019 roku, termin jego przedawnienia przypada na 31 grudnia 2025 roku.

Nieuwzględnienie przedawnienia

Nowym zapisem w ustawie, która działa na niekorzyść dłużników, jest możliwość nieuwzględnienia przez sąd terminu przedawnienia w sporze z konsumentem. Taka możliwość ma dotyczyć wyjątkowych przypadków, kiedy po rozważeniu interesów obu stron sąd uzna, że względy słuszności skłaniają ku temu, by nie uwzględniać terminu przedawnienia.

Okres przejściowy

Zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia długów, dotyczą również roszczeń, które powstały przed 9 lipca 2018 roku. W przypadku gdy zgodnie z nowymi zasadami termin przedawnienia okaże się krótszy niż według przepisów przed nowelizacją, bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo – w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli 9 lipca 2018 roku. Jeśli więc dane roszczenie rozpoczęło się 1 stycznia 2017 roku, jego przedawnienie nastąpi 31 grudnia 2023 roku, a nie na koniec 2027 roku. Jeśli jednak bieg terminu przedawnienia rozpoczął się 1 stycznia 2010 roku, jego koniec przypada na 31 grudnia 2020 roku – czyli według starych zasad.

Przed wejściem w życie nowych przepisów, Wierzyciel mógł dochodzić przedawnionych roszczeń w postępowaniu sądowym. To od dłużnika zależało czy w toku tego postępowania korzystał z zarzutu przedawnienia roszczenia. Dzisiaj natomiast długi wobec konsumentów ulegają przedawnieniu bez konieczności interwencji ze strony dłużników. Wystarczy tylko upływ terminu przedawnienia. Wierzyciel natomiast aby móc dochodzić przedawnionych roszczeń wobec konsumentów musi wykazać że wymagają tego względy słuszności

Chociaż nowe przepisy mają za zadanie działać na korzyść dłużników, niespłacone zobowiązania wciąż stanowią duży problem zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Długi przekreślają możliwości uzyskania kredytów bankowych czy zakupów na raty. Jeśli Twoja firma potrzebuje pożyczki na oddłużanie, zgłoś się do nas. Dzięki pożyczce pod zastaw w CFH możesz przywrócić stabilną pozycję swojego biznesu i skutecznie zażegnać problemy finansowe.

Najnowsze wpisy

Oddłużanie – nie ma rzeczy niemożliwych

22 lutego 2019

Problem mniejszych opóźnień w spłatach zobowiązań finansowych dotyczy niemal wszystkich. Prawie każdemu chociaż raz w życiu zdarzyło się nie opłacić raty czy faktury w odpowiednim terminie. Prawdziwe kłopoty rozpoczynają się

Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

15 lutego 2019

Fundusz sekurytyzacyjny to rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych ma na celu inwestowanie w wierzytelności. Sekurytyzacja znajduje zastosowanie w firmach i przedsiębiorstwach, które w zamian za aktywa,