Jakie prawa ma wierzyciel?

23 października 2018

Zaległości w spłacie kredytu bądź pożyczki prywatnej mogą wiązać się ze sprzedażą długu. W takiej sytuacji wierzycielem dłużnika może zostać na przykład zewnętrzna firma windykacyjna. W jaki sposób może ona ubiegać się o zwrot zadłużenia? Jakie przysługują jej prawa?

Na pierwszym etapie egzekwowania wierzytelności firmy windykacyjne skupiają się zwykle na wysyłce monitów wzywających do zapłaty i na systematycznych próbach nawiązania kontaktu telefonicznego z dłużnikiem. Jeśli jednak takie działania nie przyniosą skutków, sprawa może przyjąć poważniejszy obrót.

Definicja wierzyciela

Definicję wierzyciela i zakres jego praw tylko w pewnym stopniu określa kodeks cywilny. Zgodnie z nim wierzycielem może być osoba lub podmiot, które są upoważnione do roszczeń wobec dłużnika w postaci spłaty świadczenia. Dłużnik natomiast ma obowiązek spełnić żądania swoich wierzycieli. Długi mogą być odsprzedawane – na rynku funkcjonują wyspecjalizowane firmy, zajmujące się ich skupowaniem i egzekwowaniem.

W jaki sposób wierzyciele ściągają długi?

Polskie prawo upoważnia wierzyciela do egzekucji wierzytelności zgodnie z przysługującymi mu procedurami. Tymi najbardziej łagodnymi jest wspomnienie wyżej wysyłanie monitów, pism oraz kontakt telefoniczny. Takie działania muszą jednak odbywać się bez zastraszania i z poszanowaniem dłużnika. Jeśli nie przyniosą one efektów, wierzycielowi przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o klauzulę wykonalności. Na tej podstawie może zostać uruchomiona egzekucja komornicza. Warto przy tym podkreślić, że wierzycielowi przysługuje prawo samodzielnego zadecydowania o tym, do którego komornika złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Taką możliwość wykluczają jedynie wierzytelności zabezpieczone nieruchomościami, a także sytuacje, kiedy wskazany komornik ma dłuższe niż sześć miesięcy zaległości w prowadzeniu egzekucji innych należności. Jeśli wierzyciel wie coś na temat dochodów swojego dłużnika bądź jego majątku, może przekazać odpowiednie informacje do komornika, składając wniosek o zajęcie. Wierzyciel wskazuje również sposoby egzekucji, tj. określa, co może zostać zajęte w celu spełnienia roszczeń – zwykle jest to pensja dłużnika, nieruchomości i cenne ruchomości. A w przypadku, kiedy istnieją wierzytelności niewskazane sądownie do egzekucji, wierzyciel może je zabezpieczyć wnosząc o postępowanie zabezpieczające.

Potrzebujesz dofinansowania dla firmy, aby spłacić zaległe zobowiązania? Poznaj ofertę pożyczek na oddłużenie w CFH. Nie będziemy sprawdzać Twojej historii w BIK ani wyciągów z konta. Zachęcamy do kontaktu.

Najnowsze wpisy

Oddłużanie – nie ma rzeczy niemożliwych

22 lutego 2019

Problem mniejszych opóźnień w spłatach zobowiązań finansowych dotyczy niemal wszystkich. Prawie każdemu chociaż raz w życiu zdarzyło się nie opłacić raty czy faktury w odpowiednim terminie. Prawdziwe kłopoty rozpoczynają się

Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

15 lutego 2019

Fundusz sekurytyzacyjny to rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych ma na celu inwestowanie w wierzytelności. Sekurytyzacja znajduje zastosowanie w firmach i przedsiębiorstwach, które w zamian za aktywa,