Jakie prawa ma wierzyciel?

23 października 2018

Zaległości w spłacie kredytu bądź pożyczki prywatnej mogą wiązać się ze sprzedażą długu. W takiej sytuacji wierzycielem dłużnika może zostać na przykład zewnętrzna firma windykacyjna. W jaki sposób może ona ubiegać się o zwrot zadłużenia? Jakie przysługują jej prawa?

Na pierwszym etapie egzekwowania wierzytelności firmy windykacyjne skupiają się zwykle na wysyłce monitów wzywających do zapłaty i na systematycznych próbach nawiązania kontaktu telefonicznego z dłużnikiem. Jeśli jednak takie działania nie przyniosą skutków, sprawa może przyjąć poważniejszy obrót.

Definicja wierzyciela

Definicję wierzyciela i zakres jego praw tylko w pewnym stopniu określa kodeks cywilny. Zgodnie z nim wierzycielem może być osoba lub podmiot, które są upoważnione do roszczeń wobec dłużnika w postaci spłaty świadczenia. Dłużnik natomiast ma obowiązek spełnić żądania swoich wierzycieli. Długi mogą być odsprzedawane – na rynku funkcjonują wyspecjalizowane firmy, zajmujące się ich skupowaniem i egzekwowaniem.

W jaki sposób wierzyciele ściągają długi?

Polskie prawo upoważnia wierzyciela do egzekucji wierzytelności zgodnie z przysługującymi mu procedurami. Tymi najbardziej łagodnymi jest wspomnienie wyżej wysyłanie monitów, pism oraz kontakt telefoniczny. Takie działania muszą jednak odbywać się bez zastraszania i z poszanowaniem dłużnika. Jeśli nie przyniosą one efektów, wierzycielowi przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o klauzulę wykonalności. Na tej podstawie może zostać uruchomiona egzekucja komornicza. Warto przy tym podkreślić, że wierzycielowi przysługuje prawo samodzielnego zadecydowania o tym, do którego komornika złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Taką możliwość wykluczają jedynie wierzytelności zabezpieczone nieruchomościami, a także sytuacje, kiedy wskazany komornik ma dłuższe niż sześć miesięcy zaległości w prowadzeniu egzekucji innych należności. Jeśli wierzyciel wie coś na temat dochodów swojego dłużnika bądź jego majątku, może przekazać odpowiednie informacje do komornika, składając wniosek o zajęcie. Wierzyciel wskazuje również sposoby egzekucji, tj. określa, co może zostać zajęte w celu spełnienia roszczeń – zwykle jest to pensja dłużnika, nieruchomości i cenne ruchomości. A w przypadku, kiedy istnieją wierzytelności niewskazane sądownie do egzekucji, wierzyciel może je zabezpieczyć wnosząc o postępowanie zabezpieczające.

Potrzebujesz dofinansowania dla firmy, aby spłacić zaległe zobowiązania? Poznaj ofertę pożyczek na oddłużenie w CFH. Nie będziemy sprawdzać Twojej historii w BIK ani wyciągów z konta. Zachęcamy do kontaktu.

Najnowsze wpisy

Jak sprawdzić swoją historię w BIK?

5 listopada 2018

Z bazy BIK mogą korzystać nie tylko pożyczkodawcy, ale również osoby prywatne i przedsiębiorstwa, poszukujące dofinansowania dla firm. Świadomość tego, co mówią na nasz temat biura informacji gospodarczej, może pomóc

Lista Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

4 listopada 2018

Klienci, którzy planują zaciągnąć pożyczkę prywatną, często mają obawy, że upatrzona przez nich instytucja jest w rzeczywistości fikcyjną firmą-krzak. Konsekwencje nawiązania współpracy z takim podmiotem mogą przecież słono kosztować. Na