Dofinansowanie dla firm z dotacji unijnych

4 lutego 2019

Polska otrzymała z Unii Europejskiej ogromną pulę pieniędzy skierowaną na rozwój firm, którą musi rozdysponować do 2020 roku. Łączna wartość dotacji unijnych ma osiągnąć kwotę aż 20 mld euro. Jeszcze nie jest za późno, by skorzystać z możliwości pozyskania tego rodzaju dofinansowania dla firm. Takie szanse ma bardzo dużo przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Wsparcie w postaci dofinansowania dla firm z dotacji unijnych może pomóc w rozwoju biznesu. Niestety wielu przedsiębiorców rezygnuje z ubiegania się o nie, ponieważ zniechęca ich długa lista formalności. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy doradców, którzy pomogą odnaleźć się w gąszczu wymogów.

Instytucje udzielające dofinansowań dla firm ze środków unijnych

Dofinansowania dla firm ze środków unijnych mają postać dotacji i preferencyjnych pożyczek – gros z nich udzielają następujące, najważniejsze fundusze:

  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
  • Fundusz Spójności,
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Ważnymi źródłami dofinansowań dla firm ze środków unijnych są również programy JEREMIE 2, JESSICA 2, JASPERS oraz JASMINE, Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa i Łącząc Europę.

Gdzie szukać informacji o dofinansowaniach dla firm ze środków unijnych?

Aby ułatwić przedsiębiorcom przepływ informacji i wnioskowanie o pożyczki i dotacje z UE, powstały specjalne punkty informacyjne Funduszy Europejskich. To tam warto skierować pierwsze kroki, chcąc pozyskać dofinansowanie dla firm. Źródłem pomocy i wskazówek są również instytucje pośredniczące. Warto ponadto śledzić informacje online – te najbardziej aktualne znajdziemy na Portalu Funduszy Europejskich pod adresem funduszeeuropejskie.gov.pl. https://samorzadeuropejski.pl/

Pożyczki dla firm ze środków unijnych

W każdym regionie znajdują się instytucje samorządowe, nadzorujące funduszami pożyczkowymi. Tego rodzaju dofinansowania dla firm gwarantują przedsiębiorcom bardzo preferencyjne warunki. W ich ramach można pozyskać nie tylko pożyczki inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe, ale również pożyczki hipoteczne.  Aby wniosek o finansowanie został rozpatrzony pozytywnie, trzeba spełnić co najmniej kilka warunku. W przypadku każdego programu są one inne, dlatego o szczegóły należy pytać bezpośrednio w instytucji przydzielającej środki z funduszy pożyczkowych.

Gdzie jeszcze szukać dofinansowań dla firm?

Chociaż liczba programów i pula środków unijnych mają imponujące wartości, nie wszystkie inicjatywy i przedsiębiorstwa będą kwalifikować się, by pozyskać tego rodzaju dofinansowanie dla firm. Jeśli biznes nie spełni wszystkich wymogów, w razie pilnych potrzeb warto zainteresować się ofertami banków, np. kredytami inwestycyjnymi i obrotowymi, oraz prywatnymi pożyczkami.

Propozycję korzystnej pożyczki dla firm znajdziecie w CFH. Zachęcamy do odwiedzenia strony z naszą ofertą, by dowiedzieć się, co możemy zaproponować w ramach naszych dofinansowań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze wpisy

Oddłużanie – nie ma rzeczy niemożliwych

22 lutego 2019

Problem mniejszych opóźnień w spłatach zobowiązań finansowych dotyczy niemal wszystkich. Prawie każdemu chociaż raz w życiu zdarzyło się nie opłacić raty czy faktury w odpowiednim terminie. Prawdziwe kłopoty rozpoczynają się

Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

15 lutego 2019

Fundusz sekurytyzacyjny to rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych ma na celu inwestowanie w wierzytelności. Sekurytyzacja znajduje zastosowanie w firmach i przedsiębiorstwach, które w zamian za aktywa,